nguồn vốn FDI

Tăng trưởng GDP 2018 đạt 7,08%, cao nhất từ 2008

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm nay đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, còn lạm phát cũng dưới 4% mục tiêu Quốc hội đề ra. Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình

TOP